Efter sepsis

Att drabbas av sepsis kan påverka livet under en lång tid. Det du varit med om är en traumatisk upplevelse, och det har kanske påverkat dig både fysiskt och mentalt. Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska återhämta sig, hur man ska kunna gå tillbaka till ett normalt liv. Här ska vi försöka beskriva några av de saker du kan uppleva när du kommer hem, och ge råd till både dig och dina anhöriga för att göra hemkomsten lättare.

Att komma hem

För många kan hemkomsten vara förenad med olika svårigheter i vardagen. För många kan det ta veckor eller månader innan man börjar känna sig återställd. För vissa kan det ta längre tid, och dessvärre är det en del som upplever att de aldrig blir helt återställda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de flesta tillfrisknar efter sepsis.

När du kommer hem är det vanligt att du känner dig väldigt trött och orkeslös. Du kan känna dig svag i kroppen och behöver sova mer än vanligt. Enkla saker som att gå i trappor eller utföra vardagliga saker i hemmet kan snabbt göra dig trött och andfådd, och du behöver vila.

Lyssna på din kropp, den vet vad den behöver för att läka. Du kan också känna att din aptit är påverkad, och kanske har du gått ner i vikt under din sjukhusvistelse. Du behöver näring för att återhämta dig. Ett bra tips är att äta oftare men i mindre portioner, försök att äta sådant du gillar och stoppa in små mellanmål mellan måltiderna.

Andra saker som du kan uppleva när du kommer hem är:

 • Blir lätt irriterad och gråter mycket
 • Blir snabbt trött i sociala sammanhang och orkar inte träffa vänner
 • Känner oro för hur sjuk du varit och att det ska hända igen
 • Starka och obehagliga minnen från tiden du låg på sjukhus/IVA
 • Svårigheter att koncentrera dig och glömmer lätt

Du kan också ha minnesluckor från din tid på sjukhuset. Detta kan ge en känsla av att du “saknar delar av ditt liv”. En dagbok där vårdpersonal och dina anhöriga har dokumenterat händelseförloppen kan hjälpa till att fylla dessa luckor efter att du kommit hem.

Sociala konsekvenser

Var beredd på att livet kan förändras efter sepsis. Nästan alla aspekter av dina dagliga rutiner kan påverkas och tvinga dig att ordna och organisera om ditt liv. Du kan vara tillfälligt beroende av hjälp från familj, vänner eller vårdpersonal. Relationer med partners och vänner kan påverkas då du inte mår bra, även om du har skrivits ut från sjukhuset. Du kanske inte kan återvända till jobbet. Du kan känna dig känslomässigt ur balans och detta kan pågå under lång tid. Människor omkring dig kanske inte förstår hur allvarliga dina problem är och det kan skapa frustration och stress. Att berätta och diskutera dina problem med släktingar och andra som också genomgått sepsis kan vara till stor hjälp. Och om problemen kvarstår, tveka inte att söka hjälp inom vården. Att prata med en psykolog kan vara till stor hjälp för att komma vidare.

sociala konsekvenser

Komplikationer efter sepsis

När du drabbats av sepsis har både din kropp och själ varit med om en svår och stressande situation. Det är vanligt att du efter sepsis kan uppleva både fysiska, psykiska, kognitiva problem, som kan sitta i en tid efteråt. Ibland blir de mer varaktiga, i värsta fall livslånga, men oftast är problemen övergående. Några av de komplikationer som kan uppkomma efter sepsis är:

 • Nedstämdhet
 • Sömnsvårigheter
 • Oro och ångest
 • Mardrömmar eller flashbacks
 • Röriga tankar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Depression
 • Post-traumatisk stressyndrom (PTSD)
 • Försämrat minne
 • Utmattning och trötthet (hjärntrötthet)
 • Svårt att svälja eller äta
 • Ledsmärta och stelhet
 • Orörlighet, svårt att gå
 • Muskelsvaghet
 • Andningssvårigheter

Upplever du att besvären inte ger med sig, tveka inte att söka vård. Kontakta din vårdcentral för att därifrån få möjlighet att få rätt vård och rehabilitering.

komplikationer efter sepsis