Bli medlem

Sepsisföreningen är en ideell patientföreningen som verkar för att sprida kunskap kring sepsis och skapa förutsättningar för att sepsispatienter ska kunna leva sina liv med god livskvalitet. Vi välkomnar alla som vill bli medlemmar, både patienter, anhöriga och andra intresserade. Under hela 2021 är det gratis att bli medlem i Sepsisföreningen. Så passa på att bli medlem redan nu!

Vill du engagera dig som aktiv medlem? Ta gärna kontakt med oss på info@sepsisforeningen.se.


    Om hur vi behandlar dina personliga uppgifter

    Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR (den europeiska dataskyddsförordningen). Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter i Sepsisföreningens integritetspolicy.