Om sepsis

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen, och börjar skada kroppens organ. Sepsis börjar oftast med en lokal infektion, till exempel lunginflammation, urinvägsinfektion, halsfluss eller en sårinfektion. Du kan även drabbas av sepsis till följd av att du får en infektion efter att du opererats. Ca 70 % av alla sepsisfall börjar hemma, 30 % är sjukhusförvärvade.

När immunförsvaret reagerar fel på en infektion utsöndras giftiga substanser i blodet, vilket får blodkärlen att börja läcka, ungefär som en trädgårdsslang med hål i. Detta leder till att blodtrycket sjunker och kroppen får svårt att transportera syre till viktiga organ, vilket i sin tur gör att organ som hjärta, hjärna, lungor, njurar och levern kan skadas. Du kan då drabbas av det läkarna brukar kalla organdysfunktion eller organsvikt. I vissa fall av sepsis har även bakterier från den lokala infektionen spridit sig till blodomloppet, men det är med dagens metoder bara i ca 20% av alla sepsis-fall som man kan påvisas bakterier i blodet.

Man kan beskriva sepsis som att du fått en inflammation i hela kroppen.

90% av alla sepsisfall orsakas av bakterier, men ibland orsakas sepsis av virus, till exempel influensavirus eller coronaviruset SARS-CoV-2, och då talar man ofta om viral sepsis. Det finns alltså en tydlig koppling mellan covid-19 och sepsis.

Se filmen "Vad är sepsis?"

Sepsisfonden har tagit fram en bra och informativ film om sepsis. Se den gärna för att få bättre förståelse för vad som händer i kroppen när du drabbas av sepsis.

Tiden avgörande vid sepsis

Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser. Ju tidigare du kommer in till sjukhuset och kommer under vård, desto större är dina chanser för bra utgång. Om du tror att du drabbats, tveka inte – sök vård. Och när du kommer in till sjukhuset, fråga: Kan det vara sepsis?

tiden sepsis

Riskgrupper för sepsis

  • Gamla och multisjuka
  • Diabetiker och personer med leversjukdom
  • Personer som genomgått organtransplantation
  • Personer med cancer, som genomgår behandling
  • Personer med underliggande immunologiska sjukdomar
  • Personer som genomgått en operation
  • Gravida och nyförlösta kvinnor
  • Små bebisar