Om oss

Sepsisföreningen är en ideell patientföreningen som verkar för att sprida kunskap kring sepsis och skapa förutsättningar för att sepsispatienter ska kunna leva sina liv med god livskvalitet. Föreningen startades och drivs av personer som själva har haft sepsis eller är anhöriga. Vi verkar i Sverige och våra medlemmar är patienter, anhöriga och andra intresserade.

Ingen ska skadas av sepsis pågrund av okunskap

Vi vill verka för en ökad kunskap och förståelse för sepsis hos allmänheten och inom vården. Många av oss som drabbats av sepsis lever med synliga och/eller osynliga komplikationer efter att vi överlevt det akuta skedet av sepsis. Sepsisföreningen vill ge drabbade och deras anhöriga en röst, och ge dem stöd i livet efter sepsis. Vi vill verka för att vården på ett bättre sätt ska uppmärksamma och stödja sepsispatienter i deras rehabilitering, både i det initiala skedet efter att man kommit hem från sjukhuset, och över tid. Under Livet efter sepsis kan du läsa mer om de utmaningar som sepsispatienter kan stå inför när de kommer hem från sjukhuset.

Vi samarbetar med Sepsisfondens Insamlingsstiftelse som sedan 2015 arbetat för att öka kännedomen kring sepsis i Sverige, hos allmänheten, bland beslutsfattare och inom vården, och som samlar in medel till forskning som kan bidra till bättre diagnostik och behandlingsmetoder av sepsis. Sepsisfonden har också varit aktiva i arbetet med att uppmärksamma sepsispatienternas utmaningar, och för att förbättra kunskapen om sepsis inom vården. Läs mer om Sepsisfonden.

Våra sponsorer

Vi vill tacka BD och Sepsisfonden för ovärderligt stöd i uppstarten av denna patientförening. Vill även du stödja Sepsisföreningen? Vi tar tacksamt emot stöd från både privatpersoner och företag. Kontakta oss på info@sepsisforeningen.se så berättar vi mer.

sepsisfonden logga

bd sponsor av sepsisföreningen