Råd till anhöriga

Det kan vara väldigt svårt att se sin anhörig gå igenom sepsis. Du har upplevt många upp- och nedgångar under sepsis-episoden, och din vardag har helt omkullkastats under tiden som din anhörig kämpat för sitt liv. Det är viktigt att förstå att det du precis varit med om har varit en stressfylld upplevelse och när din familjemedlem väl kommer hem kan du både känna lättnad och oro. Du behöver precis som den drabbade processa det du varit med om, och även du behöver vila, för att orka ta hand om din anhörige. Ta kontakt med familj och vänner, och be om hjälp.

Barn kan ha svårt att acceptera den nya vardagen och att den som överlevt sepsis inte är exakt samma person som de är vana vid. Se till att de får lämpligt stöd och visa förståelse för deras känslor.

För släkt och vänner kan vara svårt att förstå varför en person som har överlevt sepsis inte kan ha samma sociala liv som tidigare. Men visa inte besvikelse, utan erbjud istället hjälp och respektera att det tar tid att återhämta sig.