Symtomen för sepsis

Lär dig känna igen symtomen för sepsis, det kan rädda ditt eller någon annan människas liv. Var och en för sig behöver nedan symtom inte innebära att du har drabbats, men har du flera ska du inte tveka. Att söka vård i tid kan vara helt avgörande för utgången när det kommer till sepsis. Och när du kommer till sjukhuset, tveka inte att fråga: Kan det vara sepsis?

  • Skakfrossa och feber
  • Svår smärta och muskelsvaghet
  • Förvirring och sluddrande tal
  • Ansträngd andning
  • Kräkningar och diarré
  • Snabb puls (utan anledning)
  • Fläckar på huden
  • Lågt blodtryck
  • Låg urinproduktion

Många som drabbas av sepsis pratar om att de aldrig känt sig så sjuka, att de har en känsla i kroppen som de inte alls känner igen. Lite på dina instinkter, du känner din kropp bäst av alla. Och det gäller även anhöriga som står runt omkring, känner du att din familjemedlem eller vän beter sig förvirrat eller på ett sätt du inte känner igen, och uppvisar några av tecknen på sepsis, tveka inte, uppsök vård. Snabb diagnos och behandling kan rädda liv!