Stöd efter sepsis

Eftervård och rehab

Kunskapen om sepsis ökar, men fortfarande är det inte alltid att vårdpersonal känner till de tidiga symptomen eller problem som kan uppstå efter sepsis. Det är därför viktigt att du specifikt frågar om det. Ett tips är att skriva ut Sepsisfondens skrift Livet efter sepsis och ta med denna information om sepsis till din vårdgivare så att du har stöd och lättare kan diskutera dina problem. Be om råd, och vid behov be om att få bli remitterad till en specialist. Tidiga rehabiliteringsåtgärder kan hjälpa dig i din återhämtning, så tveka inte att be om stöd från vården med till exempel:

  • Sjukgymnastik
  • Arbetsträning
  • Psykoterapi och KBT
  • Neurokognitiv träning
  • Ortoptik (för synstörning)
  • Talterapi (för talstörningar)

Boka stödsamtal med sepsisöverlevare

Har du nyligen haft sepsis och känner att mycket i din vardag känns nytt och svårt? Då kan det kännas bra att prata med någon som har egen erfarenhet av sepsis.
I Sepsisföreningen finns en grupp  sepsisöverlevare som ideellt stöttar andra personer som genomgått sepsis och ska återgå till vardagen igen.
Klicka på länken nedan och läs mer om Sepsisföreningen stödsamtal.

 

Läs mer om Sepsisföreningens stödsamtal
Jennie Lindqvist

Externa länkar

Här nedan hittar du externa länkar till webbsidor som kan vara värdefulla för dig som haft en svår sepsis.

Stöd vid amputation

Känner du att du behöver stöd och vill prata med någon före eller efter en amputation på grund av sepsis? Då kan du ta kontakt med Coachprojektet, som drivs av Personskadeförbundet RTP. Projektet handlar om att personer som står inför en amputation eller som nyligen blivit amputerade får träffa en coach med egen skadeerfarenhet – det projektet kallar för förebildscoach.

amputerad sepsis

Ersättning vid skada

Upplever du att du inte fått rätt vård när du drabbats av sepsis? Då kan du göra en anmälan till LÖF, som står för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, för att få eventuell ersättning. Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos LÖF. Deras uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården.

Alla bär på en historia

Sepsis kan drabba vem som helst, och ingången till detta livshotande sjukdomstillstånd kan se väldigt olika ut. Det kan vara till hjälp att läsa andras berättelser, för att bättre förstå sin egen. Under Personliga berättelser på Sepsisfondens hemsida kan du ta del av hur andra som drabbats har upplevt sin sjukdomstid. Där kan du till exempel läsa historien om Annika Strandberg, numera aktiv medlem i Sepsisföreningen.

annika strandberg

Sepsisforum

När man gått igenom sepsis, som drabbad eller som anhörig, kan det vara skönt att få kontakt med andra som varit i samma situation. På Facebook hittar du en grupp som heter Sepsisforum, där drabbade och deras anhöriga delar tankar och erfarenheter.