Forskning undersöker livskvalitén för sepsisdrabbade