Integritetspolicy

Ändamål

Vi på Sepsisföreningen värnar om våra medlemmars personliga integritet. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet och i enlighet med de krav som lagstiftningen ställer är en självklarhet för oss.

Personuppgifter lagras enbart för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med våra stadgar i våra medlemmars intressen.

Vi behöver personuppgifter till medlemmar för att kunna nå ut till medlemmar med t.ex. kallelser, inbjudningar och för att kunna efterfråga idéer, feedback och föreningsengagemang. Utöver namn och kontaktinformation behöver vi också kunna fastställa antal unika medlemmar, för att kunna använda den siffran i vårt påverkansarbete. Detta görs bland annat med hjälp av personnummer/födelsedatum. För att administrera medlemskapet kan vi behöva registrera inbetalningar av avgifter, förtroendeuppdrag och lokalföreningstillhörighet.

Vi behöver personuppgifter till externa parter för att kunna samverka med organisationer, forskare, vårdaktörer, politiker, myndigheter, media etc.
De lagliga grunderna för föreningens hantering av personuppgifter utgörs av samtycke, föreningens berättigade intresse av att kunna bedriva verksamhet i enlighet med våra syften (folk och opinionsbildning, medlemsstöd etc.) samt för att kunna fullgöra avtal.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Medlemskapsansökan och medlemsregister

På föreningens hemsida kan man ansöka om medlemskap via ett webbformulär. Namn, adress, e-postadress och födelsedatum är obligatoriskt när man söker medlemskap.

Sepsisföreningen efterfrågar inga uppgifter angående hälsa vid medlemsansökan därmed innehåller våra register inte uppgifter om människors hälsa.
Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på hemsidan eller via sociala medier för att informera om våra aktiviteter och vårt arbete. Vi informerar alltid i förväg om att vi fotograferar och hur du ska göra om du inte vill vara med på bild.

För all information som lämnas och registreras i samband med medlemskapsansökan ger den blivande medlemmen sitt samtycke. Detta gäller både ansökan via vår hemsida och via e-post.

Varför efterfrågar vi personnummer i medlemsansökningar på hemsidan?

Vi är en påverkansorganisation vars trovärdighet vilar på våra medlemssiffror. Ett personnummer möjliggör för föreningen att kvalitetssäkra vårt medlemsregister, då våra medlemmar och vår trovärdighet är föreningens yttersta tillgångar. Personnumret är inte obligatoriskt. Personnumren används inte till något annat.

Hur hanterar vi vårt medlemsregister?

Styrelsen beslutar om hur många och vilka personer som ska ha tillgång till medlemsregistret.
Medlemmarnas namn, e-post och adressuppgifter används till utskick, men hanteras så att medlemmarna inte kan se varandras uppgifter. Personnummer hanteras aldrig utanför medlemsregistret.

Andra personuppgifter

Sepsisföreningen hanterar även följande personuppgifter:

  • Uppgifter som vi får när individer söker samarbeten med oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
  • Uppgifter som vi får när individer svarar på enkäter och förfrågningar
  • Offentliga uppgifter rörande forskare, journalister och övriga intressenter

Särskilda kategorier av personuppgifter om människors hälsa:

I den mån människor frivilligt kontaktar oss med information om sin hälsa, så avidentifierar och raderar vi information som kan kopplas till en individ kontinuerligt.

Vill du bli glömd?

Du har alltid rätt att få dina uppgifter raderade. Kontakta oss på info@sepsisforeningen.se om du vill att vi rensar bort dina uppgifter.

Ändringar i hanteringen av personuppgifter

Ändringar i hanteringen av personuppgifter beslutas av styrelsen och läggs ut på hemsidan.
Medlemmar rekommenderas att ta del av dessa regelbundet. Ambitionen är dock att ändringar ska stärka medlemmarnas integritetsskydd, inte försvaga det.

Sammanfattning av åtgärder för att minimera ingrepp i medlemmarnas integritet:

  • Individens samtycke krävs för registrering.
  • Endast styrelseledamöter ges tillgång till medlemsregistret.
  • Regelbunden rutin för rensning av mail och utskickslistor
  • Kontinuerlig och skyndsam avidentifiering och radering om frivilligt inskickade uppgifter om människors hälsa.
  • Medlemmar kan inte se varandras adresser när föreningen gör massutskick.
  • Personnummer lämnar aldrig registret.
  • Medlemmars kontaktuppgifter används enbart i dialog mellan föreningen och dess medlemmar om annat inte överenskommits med individen i fråga.

Läs mer information om hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Cookie-filer

Genom att använda webbplatsen Sepsisforeningen, SF, tjänster samtycker du till att SF lagrar kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och vad de används till. Besökaren ska också ges möjlighet att vägra sådan användning.

SF använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För SF innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.