Sepsisföreningen satsar Word Sepsis Day

Lars Bergström och Kristina Björkqvist från Sepsisföreningen passade på att informera om föreningen under Word Sepsis day i Södersjukhusets entréhall. Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen SÖS

Sepsisföreningen deltog i utställningar och informationssatsningar vid Södersjukhuset i Stockholm och vid Malmö universitetssjukhus.
– Vi mötte många som själva hade haft sepsis, och vi fick möjlighet att berätta för personal på intensivvårds- och infektionsavdelningar att det nu finns en patientförening, säger Kristina Björkqvist, Sepsisföreningens ordförande.

Intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset ställde ut en intensivvårdsplats med en docka i respirator. Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen SÖS

Vid internationella Sepsisdagen den 13 september deltog Sepsisföreningen i en utställning om sepsis och intensivvård av sepsispatienter i Södersjukhusets entréhall. Utställningen arrangerades av sjukhusets intensivvårds- och infektionsavdelningar.
Samtidigt med utställningen anordnades också föreläsningar om sepsis för sjukhusets personal för att öka kunskapen om sjukdomen.

I utställningen visades en monitorerad – övervakad – patientdocka som vårdades i respirator. Bakom sjukhussängen kunde förbipasserande ta del av Sepsisfondens information om sepsis på informationsskärmar. Syftet med informationen är bland annat att öka medvetenheten om symtom om sepsis och minska tiden från insjuknande till diagnos och behandling.

Sepsisföreningen har tagit fram rollups för utställningar och informationskampanjer. Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen SÖS

Sepsisföreningen deltog med rollupper och delade ut informationsblad om föreningen.
– Vi mötte många som hade egna erfarenheter av att vårdas på sjukhus för sepsis. Det var också ett utmärkt tillfälle att berätta för personal på intensiv- och infektionsavdelningar om att vi finns och att de gärna får berätta om oss vid utskrivnings- och uppföljningssamtal, säger Kristina Björkqvist, ordförande i föreningen.

Sepsisföreningen deltog i en liknande informationskampanj vid Skånes universitetssjukhus i Malmö under dagen.
Där delade medlemmar i föreningen ut information om sepsis utanför sjukhuset, vid sjukhusets infektionsavdelningar och vid Clinical Research Center, som är sjukhusets utbildningsdel för läkare, sjuksköterskor och annan sjukhuspersonal.