Välkommen till en helg om amputation vid sepsis

Petra Kronos fick amputera båda benen efter en sepsisinfektion. Här intervjuas hon i TV4. Foto: TV3


Flera sepsispatienter tvingas till amputationer efter en sepsisinfektion. Efter amputationen uppstår flera frågor: Varför drabbades jag? Vad hände i kroppen Hur går är det möjligt att gå vidare? Hur klarar jag vardagen? Och hur är det möjligt att komma tillbaka till arbetsliv och studier?
Kunskaps- och rehabiliteringscentret EX-center bjuder nu in till en utbildnings- och informationshelg för sepsispatienter som fått amputera en kroppsdel. EX-center är ett resurscenter med multidisciplinär kompetens och med 30 års erfarenhet av behandling och rådgivning vid extremitetsskador.  Vid centret arbetar koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och ortopedingenjör.
Det blir en helg med föreläsningar och workshops med tips, knep och hjälpmedel.
Inspirationshelgen äger rum på Scandic hotell mitt emot Stockholms centralstation, lördagen den 3 december kl. 12.00 till söndagen den 4 december kl. 12.00.
Platsantalet är begränsat och så det är först till kvarn som gäller.
Mer information och kontaktuppgifter finns här nedan.

EX-center
Välkommen till EX-Centers träff för amputerade på grund av sepsis lördagen den 3–4 december 2022 på hotell Scandic Continental i Stockholm.

EX-Center bjuder in till en träff lördagen den 3 till söndagen den 4 december för dig som har drabbats av amputationer på grund av sepsis.

Varför?
EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador. Vi finns på Aktiv Ortopedteknik i Solna och drivs av Aktiv Ortopedteknik och Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN). En växande andel av våra patienter kommer till oss på grund av amputationer efter sepsisinfektioner. Flera av våra sepsispatienter har uttryckt ett behov av att få träffa andra sepsisskadade samt att få utbildning och information. För att nå så många som möjligt bjuder vi även in dig som inte har varit patient på EX-Center.

Vad?
Det finns många frågor som en person som har drabbats av en allvarlig sjukdom ställer sig. Varför just jag? Vad var det egentligen som hände i kroppen? Hur går jag vidare? Hur kan jag klara vardagen? Hur kommer jag tillbaka till arbetslivet eller utbildning? Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på alla frågor som kommer upp. Helgen kommer att innehålla information om EX-Center och vår rehabilitering för personer som har drabbats av sepsis, föreläsningar, det senaste om protesteknik, workshop om tips, knep och hjälpmedel, diskussioner mm. Du som behöver får gärna ta med dig din partner eller assistent/hjälpare.

Var?
Vi träffas på Hotell Scandic Continental i Stockholm, Vasagatan 22, mitt emot Centralstationen. Programmet börjar med gemensam lunch på lördagen och avslutas ca kl. 12.00 på söndagen Om du/ni har lång resväg och behöver komma redan fredag kväll så går det bra.

Kostnad?
Deltagaravgiften för medlemmar i FfdN (Föreningen för de neurosedynskadade) är 200 kr. Deltagaravgiften för dig som inte redan är medlem är 500 kr, I avgiften ingår plats i enkel- respektive dubbelrum och alla måltider samt medlemskap i FfdN 2023.
Avgiften för partners/hjälpare/assistenter är 500 kr. Deltagaravgiften sätts in på plusgiro 46 37 80-7 senast den 13 november. Ange ditt namn samt ”sepsisträff” på din inbetalning.

Reseersättning kan erhållas för billigaste möjliga färdsätt. Spara fakturor, biljetter, kvitton som bifogas din/er reseräkning. Innan du bokar din resa läs om våra resevillkor på vår hemsida https://www.thalidomide.org/web/reserakning/ .

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 28 oktober. Det finns ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Du anmäler dig genom att skicka in ifylld anmälningstalong med post till: FfdN, Nybodagatan 1, 171 42 SOLNA eller skanna och maila till eistran.hamzehi@ffdn.se .

Vill du veta mer?
Kontakta Marie Wikström, marie.wikstrom@ex-center.org, tfn 08-55 10 87 02 eller Maria Wilhelmsson, maria.wilhelmsson@ffdn.se, 08-55 10 87 01.

Preliminärt program

Lördag 3/12
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Introduktion och presentation
13.15-13.30 Presentation av FfdN, Maria Wilhelmsson,
13.30-14.00 EX-Centers rehabilitering, Marie Wikström, koordinator, Stina Lermon och Jan Lindblad, leg arbetsterapeuter, Hanna Löwén, leg fysioterapeut.
14.00-14.10 Bensträckare
14.10-15.00 Det senaste om ben- och armproteser, Ortopedingenjörer från Aktiv Ortopedteknik 15.00-15.45 Fika
15.45-16.30 Alexandra Andersson och Katarina Morgner berättar om sina erfarenheter av att leva med skador efter sepsis.
17.45-18.30 Glöggmingel
18.30 Middag Söndag

Söndag 4/12

07.00-9.30 Frukost
9.30-10.15 Workshop om tips, knep och hjälpmedel
10.15-11.45 Gruppdiskussioner med teman och fikapaus
11.45-12.00 Avslutning och utvärdering

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
---------------------------------------------------------------------------------
ANMÄLAN till sepsisträff

Namn: __________________________________________________________________
Adress: __________________________________________________________________
Telefon__________________________________________________________________
E-postadress______________________________________________________________
Assistent/medhjälpare______________________________________________________

Ja, vi behöver
_____Enkelrum
_____Dubbelrum
_____Handikapprum

Jag/vi har lång resväg och har behov av att komma redan på fredag? Ja/Nej

Övriga behov, önskemål, allergier mm ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
FfdN, Nybodagatan 1, 171 42 SOLNA, eistran.hamzehi@ffdn.se