Vårdförlopp sepsis – nu på engelska

För några år sedan infördes det Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis inom ambulans- akut- och infektionsvården. I korthet innebär det att en mängd tester och åtgärder ska göras och sättas in vid misstänkt sepsis. Syftet är att inte missa någon patient med allvarlig sepsis och att kunna sätta in rätt behandling så fort som det bara går. Observationerna, testerna, proverna och åtgärderna följer ett noga utarbetat schema och är nationellt, det vill säga lika för hela landet. Oavsett var i landet man bor ska vården hålla samma god kvalitet.

Vårdförloppet finns att läsa på svenska och nu också på engelska (klicka på länkarna har nedan)
Du kan också ta del av ett cirka halvtimmes långt fördrag om förloppet av Kristoffer Strålin, som är nationell samordnare för Vårdförlopp sepsis.

Förutom tester och behandling ska också statistiken för sepsis förbättras genom bättre registrering och moderniserade it-verktyg.
Ett annan förbättringsområde inom det standardiserade vårdförloppet är uppföljningen av sepsispatienter. Efter sex månader ska sepsis-patienterna bli kontaktade på telefon och om det behövs ska de få hjälp med svårigheter efter genomgången sepsis.

Vårdförlopp sepsis på engelska
Vårdförlopp sepsis på svenska
Föredrag om Vårdförlopp av samordnare Kristoffer Strålin