Ingen ska behöva skadas av sepsis på grund av okunskap
Bli medlem

Sepsisföreningen

Sepsisföreningen är en ideell patientföreningen som verkar för att sprida kunskap kring sepsis och skapa förutsättningar för att sepsispatienter ska kunna leva sina liv med god livskvalitet. Vi välkomnar alla som vill bli medlemmar, både patienter, anhöriga och andra intresserade.

Ge en gåva till föreningen, swisha: 1236088488

Vad är sepsis?

Sepsis är det livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen och börjar skada kroppens organ. 40000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige. Ca 1 av 5 dör. Och många som överlever drabbas av komplikationer efter den akuta sjukdomstiden.

Lär dig mer om sepsis, och om de varningstecken du ska vara vaksam på.

sepsisföreningen

SYMTOMEN

Lär dig känna igen symtomen på sepsis. Det kan rädda ditt eller någon annan människas liv!

  • Skakfrossa och feber
  • Svår smärta och muskelsvaghet
  • Förvirring och sluddrande tal
  • Ansträngd andning
  • Snabb puls (utan anledning)
  • Diarré och kräkningar
  • Fläckar på huden
  • Lågt blodtryck
  • Låg urinproduktion

 

Sepsisföreningen startar stödsamtal  

Sedan en tid tillbaka erbjuder Sepsisföreningen stödsamtal för sepsisöverlevare. Inom föreningen finns en grupp med egna erfarenheter av sepsis som har börjat stötta personer som gått igenom en sepsis.
– Vi vet att det kan slå väldigt olika och ge besvär i olika grad, säger Jennie Lindqvist, initiativtagare till stödsamtalen.

Läsa mer och anmäl dig för stödsamtal
Jennie Lindqvist

Sepsisföreningens enkät: Trög start för vårdförlopp

I samband med Sepsisfondens halvdagsseminarium om sepsis presenterades Sepsisföreningens enkät där Sveriges 21 regioner fått svara på hur det gått med implementeringen – införandet  – av Vårdförlopp sepsis.
På den positiva sidan: Så gott som alla regioner har infört sepsislarm, vilket räddar många liv.
Däremot visar enkäten att många regioner fortfarande har brister i sitt sätt att diagnostisera sepsis. Och nästan 87 procent av regionerna följer inte upp de utskrivna patienterna med ett telefonsamtal efter två till sex veckor, vilket de enligt vårdförloppet ska göra (se cirkeldiagrammet).

Läs mer om undersökningen

Välkommen till Word Sepsis Day

I år anordnar vi vårt World Sepsis Day event tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset den 15 september på KS i Solna. Varmt välkomna!

Sepsis drabbar över 50 000 människor årligen i Sverige. Ca 20% dör. Trots att det är så vanligt, och dödligheten är hög, är kännedomen låg. Kom till Karolinska universitetssjukhuset och lär dig mer om sepsis, hör vad som händer inom forskningen och inspireras av sepsisöverlevare Shahrzad Kiavash. Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson är på plats och inledningstalar och årets Sepsispris delas ut till Global Sepsis Alliances grundare Konrad Reinhart.

Se hela programmet här.

Anmäl dig på Sepsisfondens hemsida

Även de minsta kan drabbas av sepsis

Sara Halvarssons son Casper var bara tre veckor när han drabbades av sepsis. Sara jobbar som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning men förstod ändå inte att det var sepsis som Casper hade innan han blev allvarligt sjuk.På Astrid Lindgrens barnsjukhus fördröjdes behandlingen med bredspektrumantibiotika för att man först ville få till ett urinprov, vilket var svårt.
– Jag tycker att man borde satt in antibiotika så fort sepsisdiagnosen var ställd, även om inte alla odlingar var tagna.

Läs mer om Caspers sepsis

EX-center bjuder in till en helg om amputation vid sepsis

Flera sepsispatienter tvingas till amputationer efter en sepsisinfektion. Efter amputationen uppstår flera frågor: Varför drabbades jag? Vad hände i kroppen Hur går är det möjligt att gå vidare? Hur klarar jag vardagen? Och hur är det möjligt att komma tillbaka till arbetsliv och studier?
Kunskaps- och rehabiliteringscentret EX-center bjuder nu in till en utbildnings- och informationshelg för sepsispatienter som fått amputera en kroppsdel.

Läs mer och anmäl dig

Sepsisföreningen satsar på World Sepsis Day

Sepsisföreningen deltog i utställningar och informationssatsningar vid Södersjukhuset i Stockholm och vid Malmö universitetssjukhus.
– Vi mötte många som själva hade haft sepsis, och vi fick möjlighet att berätta för personal på intensivvårds- och infektionsavdelningar att det nu finns en patientförening, säger Kristina Björkqvist, Sepsisföreningens ordförande.

Läs mer

Möt sepsisöverlevare i filmer

På sepsisföreningens hemsida finns tre nya filmer där du får möta tre sepsisöverlevare som berättar om sin sepsis. De berättar också om hur de har klarat tiden efter sepsis och varför de tycker det är viktigt med en stark patientförening som kan ta tillvara sepsispatienternas behov. En av dem som medverkar i filmerna är Robin Svedenborn som vårdades i hjärt-, lungmaskin och respirator. Idag är Robin engagerad i Sepsisföreningen och tror att föreningen kan hjälpa sepsisöverlevare att komma vidare i livet.

Till filmerna

Sepsisföreningen deltar i infektionsveckan i Aula Medica vid Karolinska institutet

Sepsisföreningen har en monter i Aula Medica i samband med infektionsveckan vid Karolinska Institutet. Till evenemanget har vi tagit fram två roll-ups samt ett informationsblad. Vi hoppas att vi ska sprida kännedomen om att vi finns och att infektionsläkare kommunicerar detta till sepsispatienter.

125 medlemmar efter knappt ett år

På knappt ett år har sepsisföreningen gått från noll medlemmar till över 125 medlemmar.
– Jag blev så glad! Fantastiskt roligt att vi som nystartad patientförening redan har så många medlemmar, säger Sara Eriksson som är medlemsansvarig i Sepsisföreningen och sitter i föreningens styrelse.
– Det är resultatet av många personers hårda arbete och engagemang. Det visar att vi behövs, att vi kan vara en röst för alla sepsisdrabbade och bidra till att öka kunskapen kring sepsis.

 

Läs hela intervjun med Sara Eriksson

Sen diagnos kunde kostat Max livet

Max Wessfeldt, styrelseledamot i sepsisföreningen,  berättar i Lokaltidningen Limhamn/Bunkeflo om när han fick svår sepsis som orsakats av en bakterieinfektion i ryggraden. Både akutmottagningen och vårdcentralen skickade hem Max utan att ta blodprov, därför hann infektionen sprida sig onödigt mycket med svåra påföljder. Max berättelse är en av många artiklar under senare tid som bidrar till att öka kännedomen och kunskapen om sepsis.

Läs hela artikeln

Robin Svedenborn får Axel Lyons minnesstipendium

För andra året delar Sepsisfonden i samarbete med Axel Lyons familj ut ett minnesstipendium för att hedra minnet av Axel, som dog 17 år gammal i meningokock sepsis den 30 november 2019. Årets stipendium går till Robin Svedenborn. Den 30 november var Robin tillsammans med Ulrika Knutsson och Adam Linder från Sepsisfonden med i Nyhetsmorgon och pratade om sin historia.

Se inslaget med Robin här
Robin svedenborn tilldelas Axel Lyons stipendium

Introduktion till nya vårdförloppet för sepsis

Den 9 september var Sepsisföreningens ordförande Kristina Björkqvist med på Region Stockholms introduktion till nya Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis, som skedde i form av ett webinarium. Se Kristinas föredrag i filmen här bredvid. Vill du se alla föredrag från dagen, bland annat en genomgång av själva vårdförloppet kan du göra det här.

Sepsisföreningen tilldelas Sepsispriset 2021

Vi är mycket glada att kunna meddela att Sepsisföreningen har tilldelats Sepsispriset 2021. Sepsispriset instiftades av Sepsisfonden 2016 och delas ut årligen av till en person eller en organisation som har gjort en speciell insats för att öka kännedomen kring sepsis, eller bidragit till att sepsis-patienter får bättre och säkrare vård, eller bättre livskvalitet. Sepsisfondens motivering lyder:

Sepsisföreningen kommer att fylla en viktig roll i arbetet med att synliggöra sjukdomstillståndet sepsis. Hundratusentals svenskar lever idag med olika komplikationer efter sepsis och den nystartade patientföreningen sätter välbehövligt ljus på en patientgrupp som under lång tid varit i det närmaste osynlig. Vi är övertygade om att Sepsisföreningens arbete kommer att bidra till bättre eftervård av sepsispatienter och höja sepsisdrabbades livskvalitet.

sepsispriset2021