Ingen ska behöva skadas av sepsis på grund av okunskap
Bli medlem

Sepsisföreningen

Sepsisföreningen är en ideell patientföreningen som verkar för att sprida kunskap kring sepsis och skapa förutsättningar för att sepsispatienter ska kunna leva sina liv med god livskvalitet. Vi välkomnar alla som vill bli medlemmar, både patienter, anhöriga och andra intresserade.

Sepsisföreningen tilldelas Sepsispriset 2021

Vi är mycket glada att kunna meddela att Sepsisföreningen har tilldelats Sepsispriset 2021. Sepsispriset instiftades av Sepsisfonden 2016 och delas ut årligen av till en person eller en organisation som har gjort en speciell insats för att öka kännedomen kring sepsis, eller bidragit till att sepsis-patienter får bättre och säkrare vård, eller bättre livskvalitet. Sepsisfondens motivering lyder:

Sepsisföreningen kommer att fylla en viktig roll i arbetet med att synliggöra sjukdomstillståndet sepsis. Hundratusentals svenskar lever idag med olika komplikationer efter sepsis och den nystartade patientföreningen sätter välbehövligt ljus på en patientgrupp som under lång tid varit i det närmaste osynlig. Vi är övertygade om att Sepsisföreningens arbete kommer att bidra till bättre eftervård av sepsispatienter och höja sepsisdrabbades livskvalitet.

sepsispriset2021

Vad är sepsis?

Sepsis är det livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen och börjar skada kroppens organ. 40000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige. Ca 1 av 5 dör. Och många som överlever drabbas av komplikationer efter den akuta sjukdomstiden.

Lär dig mer om sepsis, och om de varningstecken du ska vara vaksam på.

sepsisföreningen

SYMTOMEN

Lär dig känna igen symtomen på sepsis. Det kan rädda ditt eller någon annan människas liv!

  • Skakfrossa och feber
  • Svår smärta och muskelsvaghet
  • Förvirring och sluddrande tal
  • Ansträngd andning
  • Snabb puls (utan anledning)
  • Diarré och kräkningar
  • Fläckar på huden
  • Lågt blodtryck
  • Låg urinproduktion

 

Introduktion till nya vårdförloppet för sepsis

Den 9 september var Sepsisföreningens ordförande Kristina Björkqvist med på Region Stockholms introduktion till nya Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis, som skedde i form av ett webinarium. Se Kristinas föredrag i filmen här bredvid. Vill du se alla föredrag från dagen, bland annat en genomgång av själva vårdförloppet kan du göra det här.

Elin Rantatalo berättar sin historia

Elin Rantatalo var en hårsmån från att dö ifrån man och två barn när hon drabbades av sepsis på en semesterresa till Kanarieöarna för två år sedan. Men Elin har en vilja av stål, och hennes sikte är inställt på att allt nästan ska bli som förr. Elin intervjuades nyligen i programmet Gokväll på SVT. Ca 11 minuter in programmet kommer intervjun. Se inslaget här.

Elin Rantatalo